Lid worden

Elk veld met een sterretje is verplicht in te vullen
Tel nummer of mobiel nummer zijn gewenst voor eenvoudig contact

Ons Lidgeld bedraagt € 12 per  werkjaar

Een werkjaar loopt van September tot October van het volgend Jaar

 

5 Maal per jaar telkens voor een vergadering, behalve  vergadering van Mei onvangt je het Lidboekje ,met artikels over planten en info en activiteiten over de club

Je krijgt inloggegevens van deze site, zodat je door de hele site kunt bladeren

 

Eenmaal per jaar houden wij een bloemen tentoonstelling,waar wij wensen dat er zoveel mogelijk leden tentoonstellen en  mee werken

Ook trachten wij jaarlijks een uistap en een wandeling, aan zeer voordelige prijzen te organizeren

Lid worden kan ook via een bestuurslid, of gewoon op een vergadering bij os binnen stappen vergaderingen zie agenda